Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují způsob, jakým Ing.Martina Kupcová (provozovatel stránek www.cestacisarovny.cz) shromažďuje, používá, udržuje a zveřejňuje informace shromážděné od uživatelů projektu cestacisarovny.cz. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na projekt Cesta císařovny – cestacisarovny.cz a všechny kurzy nabízené tímto webem.

Osobní identifikační údaje

Osobní identifikační údaje od uživatelů můžeme shromažďovat různými způsoby, – když se uživatelé zapíší do kurzu v rámci projektu cestacisarovny.cz, přihlásí se k odběru newslettrů a v souvislosti s jinými činnostmi, službami, funkcemi, nebo zdroji, které poskytujeme na cestacisarovny.cz. Budeme shromažďovat osobní identifikační údaje od uživatelů pouze v případě, že nám tyto informace dobrovolně poskytnou. Uživatelé mohou odmítnout poskytnutí osobních identifikačních údajů, ale může jim to zabránit v připojení se do určitých aktivit na www.cestacisarovny.cz.

Správce:

Ing.Martina Kupcová, Pod Pekárnami 243/6, 190 00, Praha 9

 IČ: 05600383  

ŽL vydán č.j.MCP09/008098/2020/OŽ/DUF

Provozovatel webové stránky www.cestacisarovny.cz

Adresa provozovny: Rašínovo nábřeží 384/56, 128 00, Praha 2

Zpracováváme Vaše osobní údaje jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováváním budou pomáhat.

Kontaktní údaje:

Pokud se na nás budete chtít kdykoliv v průběhu zpracování obrátit, kontaktujte nás na cestacisarovny@gmail.com anebo na čísle +420 775 171 718

Rozsah osobních údajů:

– údaje uvedené v kontaktním formuláři či v jiných aktivitách na www.cestacisarovny.cz,

– údaje doručené emailem v rámci objednávky kurzu, ve fakturačních údajích, daňových dokladech a to: titul, jméno a příjmení, email, telefonní číslo, adresa (pro odbavení zpracování objednávky účel případného kontaktování účasti/neúčasti a bližších informací ke kurzu, semináři), adresa bydliště, datum narození, stav, vzdělání, IČO, DIČ (pouze v případě fakturačních údajů nebo v objednávce na kurz).

Účel vedení osobních údajů:

Vaše údaje zpracováváme z těchto důvodů: plnění smlouvy a poskytování služeb

– za účelem archivace objednávek, pro zasílání podrobných informací ke kurzu, který se zákazník/ice zakoupil/a

– vedení účetnictví – fakturační údaje v případě vystavování a evidenci daňových dokladů v rámci zákonné povinnosti

-marketing – zasílání newsletterů – zasílání obchodních sdělení, informací, aktualizací, případně anket a zodpovězení dotazů, pro zlepšení zákaznického servisu a podpory

-přizpůsobení uživatelského prostředí

Vaše údaje neprodáváme, neobchodujeme ani nepronajímáme osobní identifikační údaje uživatele ostatním.

Doba vedení osobních údajů:

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt (3 roky), pokud zákon nestanoví jinak. 

V případě fakturačních údajů – ze zákona o evidenci účetních dokladů 5 let.

V případě obchodních a marketingových účelů – do doby zrušení odběru newsletteru, odvolání Vašeho souhlasu.

Osobní údaje a třetí osoba:

k vašim osobním údajům mají přístup spolupracovníci, kteří jsou smluvně vázáni mlčenlivostí a to i po ukončení spolupráce a závazkových vztahů. Pro zajištění zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na ochranu osobních dat specializují a jsou v souladu s GDPR (facebook, google apod.), web provider: Savvy, s.r.o., se sídlem Cejl 91, 602 00 Brno, IČ 26944367, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku dne 12. listopadu 2004, vedeným Krajským soudem v Brně, spisová značka C 47297. savvy.cz.

Vaše práva:

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám vznikají tato práva:

-pokud shledáte své osobní údaje neaktuální, neúplné, máte právo na doplnění, změnu osobních údajů

-zjistit u nás, jaké konkrétní vaše osobní údaje zpracováváme, do 14 – ti dní vám doložíme.

-omezit zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že zpracování je nezákonné, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku na zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli případné pochybení napravit.

Prohlášení:

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování os. údajů, umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv dle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zpracování osobních údajů:

všechny aktivity uvedené na www.cestacisarovny.cz, které vyžadují zaslání emailu a jiných osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zákazník odesláním prodejního formuláře nebo jiné aktivity uvedené na web.stránkách, která vyžaduje uvedení osobních údajů, tak souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů a jejich zařazením do databáze, které je ve vlastnictví Ing.Martiny Kupcové, IČ 05600383. Provozovatel těchto web. stránek je zároveň zpracovatelem os. údajů dle výše uvedeného zákona. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez souhlasu zákazníka a budou použity Ing.Martinou Kupcovou pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím, online kurzům, novinkám, ebookům, webinářům apod. emailem. Z odběru kalendáře akcí emailem se může zákazník kdykoliv odhlásit, a to na odkaze „odhlásit se z odběru“, který je součástí každého newsletteru nebo písemně na cestacisarovny@gmail.com.

Webové stránky třetích stran

Uživatel může na cestacisarovny.cz najít reklamu nebo jiný obsah, který odkazuje na webové stránky a služby našich partnerů, dodavatelů, inzerentů, sponzorů, poskytovatelů licencí a dalších třetích stran. Nekontrolujeme obsah ani odkazy, které se objevují na těchto webových stránkách, a neneseme odpovědnost za praktiky, které používají v propojení s našimi webovými stránkami. Kromě toho, tyto webové stránky nebo služby, včetně jejich obsahu a odkazů, se mohou neustále měnit. Tyto webové stránky a služby mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a zásady zákaznických služeb. Prohlížení a interakce na jakémkoli jiném webu, včetně webů, které mají odkaz na naše webové stránky, podléhají vlastním podmínkám a zásadám tohoto webu.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

cestacisarovny.cz má právo kdykoli aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme uživatelům, aby kontrolovali tuto stránku pro jakékoli změny. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší povinností pravidelně si prohlížet tyto Zásady ochrany osobních údajů a dozvědět se změny.

Vaše přijetí těchto podmínek

Zapsáním do kurzů cestacisarovny.cz vyjadřujete svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nezapisujte se do cestacisarovny.cz. Váš nepřetržitý/stálý zápis v cestacisarovny.cz po zveřejnění změn v těchto Zásadách ochrany osobních údajů bude považován za přijetí těchto změn.